top of page

PROJEKTNI PARTNERI

Grobina Adult Education center (PIC) - LATVIJA

Centar za obrazovanje odraslih Grobina (PIC) osnovan je 1996. godine. Centar radi na razvoju tečajeva neformalnog obrazovanja odraslih, seminara i provedbi projekata.
Ciljevi Centra za obrazovanje odraslih Grobina su:
- osigurati kvalitetno obrazovanje odraslih svim slojevima društva
- unaprijediti sadržaje obrazovanja odraslih s naglaskom na potrebe 21. stoljeća i e-učenja
- kreirati programe obrazovanja odraslih kako bi se smanjio broj onih koji rano napuštaju školovanje
- promovirati programe cjeloživotnog učenja za upis odraslih i starijih osoba
- potaknuti odrasle osobe na prekvalifikaciju i stjecanje novog zanimanja
- unaprijediti postojeće obrazovne programe i razviti nove programe obrazovanja odraslih u skladu sa zahtjevima europskog tržišta rada
- jačati nacionalne i međunarodne suradnje
- razvijati netradicionalne i inovativne studijske programe (međugeneracijski tečajevi i tečajevi kooperativnog učenja)
- stvoriti i održavati bazu podataka obrazovanja odraslih u zemlji.
Centar za obrazovanje odraslih Grobina član je Latvijske udruge za obrazovanje odraslih.

Webpage - https://www.grobinaspic.com

Ecocenter Közhasznú Alapítvány - MAĐARSKA

Zaklada Ecocenter Benefit povezuje obrazovanje, kulturu, zdravlje i eko-prijateljska pitanja za održivi, kvalitetan način života te za zaštitu kulturnog i prirodnog okoliša. Glavne aktivnosti Zaklade su pružanje obrazovanja i osposobljavanja u različitim predmetima za pojedince, škole, mala i srednja poduzeća, organizacije, usluge savjetovanja i priznavanja kompetencija kako bi se obrazovanje i osposobljavanje povezalo s kvalitetnim, održivim načinom života. Zaklada redovito organizira događanja, tribine, radionice, programe zdravstvenog pregleda, konferencije i tematske dane za lokalno stanovništvo, djecu, mlade, nevladine organizacije i tvrtke kako bi postigla svoje glavne ciljeve.

Web stranica - http://www.ecocenter.hu/en/

Asociacion de Innovacion Formaciony Empleo Para El Desarrollo Sostenible (AIFED) - ŠPANJOLSKA

AIFED je lokalna organizacija koja radi na području obrazovanja, kulture i zapošljavanja u gradu Granadi iz Španjolske.
AIFED sudjeluje s drugim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima u organizaciji kulturnih aktivnosti i obrazovanja za inovacije i pristup zapošljavanju.
Njihovo udruženje razvija programe i radne aktivnosti te potporu zapošljavanju, promiče razvoj i promicanje volonterskih programa, podupire uključivanje e-učenja u obrazovanje i stručno usavršavanje.
Provodeći svoje aktivnosti nastoje građane približiti europskim institucijama kroz sudjelovanje u europskim programima.

 

Webpage - https://www.aifed.es/en/home/

Ljudska Univerza, Zavod Za Izobrazevanje In Kulturo, Rogaska Slatina (LURS) - SLOVENIJA

Ljudska univerza Rogaška Slatina je više od 50 godina neprofitni pružatelj usluga obrazovanja i osposobljavanja odraslih osoba za lokalnu zajednicu i šire. Tijekom tog razdoblja pokrivali su 10 formalnih obrazovnih programa koji uključuju i srednjoškolske programe i programe osposobljavanja (kao što su ugostiteljstvo, kuhanje, prodaja, ekonomija, briga o djeci, prijevoz, turizam). Do sada su odradili brojne obrazovne programe u skladu s potrebama i željama odrasle populacije za daljnjim usavršavanjem i obrazovanjem. Područje neformalnog obrazovanja pokriva se pružanjem raznih seminara, tečajeva, predavanja, književnih večeri i još mnogo toga. Nude i druge oblike osposobljavanja koje pružaju njihovi centri, kao što su programi osobnog rasta, razne radionice, informatički tečajevi za nezaposlene i starije osobe, jezični tečajevi, informatički tečajevi i računovodstvo. Nude različite obrazovne programe za odrasle osobe s posebnim potrebama za lokalni centar za socijalnu skrb. Organizirali su programe osposobljavanja za druge obrazovno i didaktički ranjive skupine odraslih osoba, kao što su imigranti, nezaposleni i stranci. Nude i 19 programa Nacionalne strukovne kvalifikacije te organiziraju razne tečajeve za nezaposlene, kao što su jezični tečajevi, informatika i računovodstvo, jezični i plesni tečajevi za djecu u vrtićima. Imaju i Sveučilište za treću životnu dob, gdje nude različite aktivnosti cjeloživotnog učenja osobama starijim od 55 godina. Aktivnosti uključuju jezične tečajeve, tečajeve informatičke pismenosti, studijske grupe, aktivnosti zdravog načina života, predavanja, radionice, izlete i još mnogo toga.

Webpage - https://lu-rogaska.si

G.G. Eurosuccess Consulting Limited - CIPAR

Glavni cilj Eurosuccess Consulting je informirati i podržati, uglavnom pojedince i poduzeća, u vezi korištenja europskih i nacionalnih fondova. Eurosuccess Consulting korištenjem mogućnosti financiranja uspijeva osmisliti, razvijati i provoditi svoje strateške ciljeve čime zadovoljavaju svoje operativne potrebe.
Osim toga, organizacija sudjeluje, i kao koordinator i kao partner, u nekoliko projekata u sklopu različitih europskih programa i inicijativa, kao što su Cjeloživotno učenje, ERASMUS + i Justice, te je jedno od tijela za ocjenjivanje projektnih prijedloga podnesenih u okviru različitih programa EU.
Što se tiče sektora upravljanja projektima, Eurosuccess Consulting ima veliko iskustvo u razvoju materijala, alata i metodologija koje se odnose na različite vještine/kompetencije (uključujući IKT alate za potrebe procjene i edukacije, kao i okruženja za e-učenje) za različite grupe kao što su djeca, mladi, odrasle osobe, poduzetnici, menadžeri i zaposlenici, ranjive skupine društva kao što su osobe iz NEET grupe (označava mlade u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), zatvorenici i bivši zatvorenici i drugi.
Na temelju gore navedenog iskustva, znanja i sposobnosti, kao i uspostavljene mreže s partnerskim organizacijama i stručnjacima na Cipru i u inozemstvu, Eurosuccess Consulting je u mogućnosti podržati sve inicijative potrebne za razvoj uspješnih projektnih prijedloga, a time i aktivnosti provedbe projekta.

 

Webpage - https://www.eurosc.eu/en/

Igor, Obrt za cjeloživotno učenje, vl.Igor Štavlic, Marindvor - HRVATSKA

IGOR, obrt za cjeloživotno učenje osnovao je Igor Štavlić u kolovozu 2019. nakon 25 godina radnog iskustva u realnom sektoru i sektoru obrazovanja odraslih. IGOR je privatna organizacija koja se bavi neformalnim obrazovanjem odraslih osoba. Pruža edukacije iz područja poduzetništva i ekonomije, ruralnog turizma i ekoturizma, andragoškog usavršavanja, komunikacijskih vještina, financijske pismenosti, osobnog razvoja i druge edukacije za vještine za posao i životne vještine, što je u skladu s Programom vještina za Europu. IGOR je do sada bio angažiran na brojnim EU projektima kao kratkoročni stručnjak za edukacije. U studenom 2020. IGOR se pridružio Paktu za vještine Europske komisije, u sklopu Programa vještina za Europu, Vještine za posao.
Također, Igor Štavlić je certificiran trener u obrazovanju odraslih od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Hrvatskoj. Na osnovu toga IGOR može provoditi raznovrsne edukacije i radionice za odrasle osobe različitih ciljnih skupina. Ovisno o specifičnim zahtjevima pojedinih grupa, surađuju i s vanjskim stručnjacima.

image_2021-04-18_135033.png
Hungary_ECO logo.jpg
bottom of page