top of page

Kad ljudi imaju različite invalidnosti

About

Postoji širok raspon mišljenja o osobama s invaliditetom i definiciji invaliditeta. Postoji mala zbrka kada se govori o tome i problem nije samo u nazivu i definiciji, već iu konceptualnom smislu. Postojala je potreba za definiranjem novog konceptualnog dijagrama koji bi omogućio stvarnu koherentnost između mišljenja ljudi, slike koju o njima stvaramo i naših stavova prema njima.

You can also join this program via the mobile app.

Price

Free

Share

Already a participant? Log in

bottom of page